Bezpieczne logowanie

Użyj dowolnego z poniższych użytkowników

Removed

UWAGA Jeśli powyższe dane logowania nie działają, załaduj ponownie przykładowe dane dla tej aplikacji. Uruchom następującą komendę:
$ php bin/console doctrine:fixtures:load

PORADA Jeśli chcesz dodać nowego użytkownika, uruchom następującą komendę:
$ php bin/console app:add-user