Prisijungimas

išbandykite vieną iš šių vartotojų

Removed

PASTABA Jei vartotojai neveikia, perleiskite šia komandą:
$ php bin/console doctrine:fixtures:load

PATARIMAS Jei norite sukurti naują vartotoją paleiskite šia komandą:
$ php bin/console app:add-user