Prijava korisnika

Pokušaj sa jednim od sljedećih korisnika

Removed

BILJEŠKA Ukoliko ovi korisnici ne funkcioniraju, ponovno učitajte fixture/instalaciju podataka aplikacije tako što ćete pokrenuti sljedeću naredbu unutar konzole:
$ php bin/console doctrine:fixtures:load

SAVJET Ukoliko želite stvoriti nove korisnike, pokrenite sljedeću naredbu:
$ php bin/console app:add-user