Přihlášení

Zkuste následující uživatele

Removed

POZNÁMKA Pokud přihlášení s těmito uživateli nefunguje, spusťte z terminálu příkaz pro načtení výchozích dat:
$ php bin/console doctrine:fixtures:load

TIP Pokud chcete vytvořit nového uživatele, spusťte příkaz:
$ php bin/console app:add-user